Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Bli medlem i Värmlands Heraldiska Sällskap!

Värmlands Heraldiska Sällskap främjar intresset för heraldik och närbesläktade ämnen i Värmland med omnejd.

Värmlands Heraldiska Sällskap

Värmlands Heraldiska Sällskap främjar intresset för heraldik och närbesläktade ämnen i Värmland med omnejd.

Värmlands Heraldiska Sällskap (på latin Societas Heraldica Wermlandensis) grundades i december 2017 för att uppmärksamma 450-årsminnet av att Värmlands landskapsvapen fick sin nuvarande form av Erik XIV. Sällskapet är en fristående förening, men också en lokalavdelning till Societas Heraldica Scandinavica (Skandinaviska Heraldiska Sällskapet).

Sällskapet ska främja intresset för och studier av samt sprida kunskap om heraldik och närbesläktade ämnen. Föreningens har sitt säte i Karlstad, men ska ha Värmland, Dalsland och Närke som verksamhetsfält.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close